Passfoto og Id-foto kr. 290.-


Vi tar PASSBILDER AV BARN mellom 0 – 6 år, pluss alle andre typer utenlandske pass med forskjellige størrelser enn norske. Disse kan du få i farger eller sort/hvit levert på ark eller sendt digtalt på email. Husk at norske pass av voksne taes på passkontoret. Vi tar bilder til NØDPASS, hvis du trenger det fort så ring, hvis vi har mulighet stiller vi opp også på kvelden. ARBEIDKORT- ID kan sendes digitalt til deg. Id-foto til alle typer legitimasjonsbevis.

LEVERINGSTID 5 MINUTTER

Prisen er kr 290.- for 6 bilder levert på ark, kr. 290.- sendt på email. Fotografering av pass og id på kveldstid ekspresstillegg kr. 300.-.ID-PASS SLIDER